Biobased Economy

IP BIJ UITSTEK GESCHIKT VOOR BIOBASED  BEDRIJVEN

Dankzij een octrooi kunt je innovaties delen en samenwerking versterken, zonder dat anderen er ongewild mee aan de haal gaan. Met die insteek adviseert Rike Dekker van AOMB Intellectual Property innovatieve ondernemers in Limburg. Met haar jarenlange ervaring denkt ze mee over hoe bedrijven de meeste waarde kunnen halen uit hun innovatie.

HOUT OMZEILT RISICO OP TEKORT LIGNINE

Vertoro start binnenkort met de productie van ruwe olie uit lignine in de kersverse proeffabriek op de Brightlands Chemelot Campus. Om het reële risico op een tekort aan lignine te beperken, heeft de ’bio-olieboer’ het proces aangepast. Daardoor kan nu ook hout als grondstof voor lignine olie fungeren.

NAFTAKRAKER KOPPELT PETROCHEMIE AAN AGRARISCHE EN AFVALSECTOR

Het is de koppeling tussen sectoren die tot voor kort langs elkaar heen werkten, die de biobased en circulaire economie serieus vooruithelpt. Met die overtuiging werkt SABIC in Geleen aan de productie van kunststoffen uit organische reststromen en, sinds kort, uit afvalplastic. Een uitdagend transformatieproces in fases.

ZOEKTOCHT NAAR POTENTIE AGRARISCHE RESTSTROMEN

Limburg en de omringende grensregio’s beschikken over de nodige landbouwgrond. In de reststromen ligt een ongekend potentieel aan waardevolle grondstoffen en producten besloten. Zeven partijen in het grensoverschrijdende BIVAC-project onderzoeken samen de haalbaarheid van de verwerking van die reststromen. Projectcoördinator Phytowelt zet met hulp van het Bio Treat Center de strategische lijnen uit.

HOOGWAARDIGE VERWERKING ORGANISCH AFVAL BLIJFT UITDAGING

Het blijkt een lastig en langdurig proces om voor GFT en ander organisch afval een hoogwaardige afzetmarkt te vinden. Als grootste composteerder van ons land kiest Attero er daarom voor om zich stap voor stap door te ontwikkelen binnen de circulaire en biobased economie. Zo wil Attero zich samen met Limburgse overheden en organisaties inzetten voor een betere kwaliteit GFT en de opwerking van bermgras tot lignine.