Meer grip op kabelinstallatie voor helft van het geld

 

kabellegschip

ECE Offshore heeft een nauwkeurig en efficiënt sonar monitoring systeem ontwikkeld voor het installeren van kabels naar windparken en andere offshore installaties.

Voor welk probleem hebben jullie een oplossing gevonden?

“Het installeren van kabels tussen windturbines en de kust of hoogspanningsstations, luistert nauw. Kabellegschepen moeten onder de juiste hoek en met de juiste snelheid zeer nauwkeurig kabels installeren . Installatiefouten kunnen leiden tot lusvorming, beschadiging, aanvullend werk en down-time, met alle bijbehorende schadeclaims van dien. Tot dusver houden camera’s op het dek dit kabellegproces in de gaten. Onder water monitoren Remotely Operated Vehicles (ROV’s) de situatie op de zeebodem, zolang het weer het toelaat tenminste. Een kostbare, tijdrovende en tamelijk onnauwkeurige operatie, waarvan bovendien geen gedetailleerde gegevens worden opgeslagen.”

OCMS klein

Wat houdt jullie oplossing in?

“OCMS verlost de kabelleggers van deze problemen. Het systeem dat in het schip geïntegreerd is bepaalt onder andere nauwkeurig de hoek en snelheid van de kabelinstallatie, verkent elke seconde gedetailleerd de zee en zeebodem over een afstand van 100 meter, creëert een 3D-beeld met relevante informatie, verzamelt alle overige installatiedata aan boord en slaat deze data op in een logbestand.”

Wat levert jullie systeem op?

“Tijd en geld! Visuele inspectie met camera’s en ROV’s wordt overbodig. Het sonar monitoring systeem maakt kabels installeren nauwkeuriger, beter beheersbaar en verifieerbaar. En de opgeslagen gegevens voorkomen juridische schermutselingen en schadeclaims .”

Hoe ver zijn jullie nu?

“De pilotfase is achter de rug en nu gaat het snel. Er is een demonstratiesysteem ontwikkeld dat wordt uitgetest op een kabellegschip van VMBS, parallel aan het bestaande systeem. Andere kabellegbedrijven tonen eveneens belangstelling voor vergelijkbare demonstraties. Nog dit jaar is het systeem commercieel op de markt verkrijgbaar.”

Wat zijn de uitdagingen?

“Technisch is en blijft het de grootste uitdaging om een sonar systeem te ontwikkelen dat op grote afstand hoge resolutiebeelden oplevert en dat verstoringen als luchtbellen door schroefwater, troebele sedimenten en irrelevant rondzwevende objecten eruit filtert en deze data omzet in relevante informatie.

Als startende innovatieve ondernemer is het lastig om binnen te komen en een positie te verwerven in een kapitaalintensieve sector met vooral grote, gevestigde offshorebedrijven. Het voordeel is dat wij door onze andere offshore engineering activiteiten al werkzaamheden verrichten voor deze sector. Daarnaast blijven het bepalen van het juiste tempo van opschaling en van de introductie van nieuwe innovaties en de keuze voor het juiste verdienmodel uitdagend.”